Saturday, August 15, 2009

Toleransi beragama atau kurang beragama?

Kehidupan beragama dikaitkan dengan perjalanan kehidupan yang teratur. Semua agama menjelaskan peraturan, suruhan dan larangan kepada penganut masing-masing. Kehidupan beragama merupakan fitrah walaupun ada yang menafikan kepentingan kehidupan beragama kepada manusia. Golongan komunis dan fahaman anti agama masih memerlukan peraturan dan undang-undang untuk mengurus kehidupan yang teratur di dunia. Manusia tidak boleh berada di luar peraturan.

Para ahli membahagikan peraturan beragama dikalangan manusia kepada 2 kelompok iaitu peraturan/agama samawai dan peraturan/agama duniawi. Kedua-dua kelompok agama menaja hukum-hakam dan peraturan yang bertujuan mengawal perlakuan kehidupan penganut agama masing-masing.

Agama samawi atau agama langit dikaitkan dengan wahyu dengan perantaraan para rasul untuk memberi panduan hidup manusia di dunia dan kehidupan selepas mati. Semua agama langit seperti Yahudi,Kristian dan Islam mempunyai kitab suci masing-masing yang jelas berperanan sebagai perlembagaan hidup yang murni penganut masing-masing di dunia dan di akhirat. Lantaran itu peraturan agama berkenaan amat jelas menerangkan mana yang halal atau yang haram. Kegagalan penganut agama langit mematuhi setiap suruhan dan larangan dikaitkan dengan dosa dan azab neraka.

Islam melalui kitab suci al Quran dan hadith rasulnya telah mengariskan peraturan yang meliputi semua aspek kehidupan penganutnya; hubungan mereka dengan tuhannya, hubungan mereka sesama Islam, hubungan mereka dengan bukan Islam, hubungan mereka dengan alam dan hubungan mereka dengan segala kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada yang terlepas daripada cakupan peraturan agama Islam. Semua penganutnya tahu atau sepatutnya tahu.

Apakah ada ruang-ruang tertentu yang membolehkan penganut agama Islam menceroboh hak orang lain sama ada yang beragama Islam atau bukan Islam. Apakah boleh orang Islam mencela kepercayaan, amalan, budaya dan adat resam orang bukan Islam. Bukankah dalam Quran sendiri melarang orang Islam mencela dan mencemuh kepercayaan orang bukan Islam. Bukankah sikap berlapang dada yang begitu hebat ditunjukkan oleh agama Islam terhadap bukan Islam.

Persoalannya dalam masyarakat yang tidak faham kepercayaan agama masing-masing. Bukankah minuman keras, berjudi dan berzina menjadi tegahan hampir semua agama di dunia. Kenapa persoalan menjadi punca persengketaan jika masing-masing penganut agama menghormati dan beramal dengan pegangan agama masing-masing.

Islam mengharamkan arak tetapi tidak pernah melarang orang bukan Islam minum arak. Arak adalah ibu segala dosa mengikut Islam, tetapi tidak menyekat sesiapapun meminumnya kecuali bagi penganut Islam. Maka apa alasan untuk tidak senang hati dengan orang Islam yang melarang penjualan arak secara bebas kepada orang Islam sendiri. Bukankah langkah ini patut disokong kerana perbuatan minum arak kegiatan tidak bermoral bagi semua agama?

Kita merasa kecewa bila pandangan mereka yang jauh dari agama masing-masing sering diberi keutamaan. Kegagalan mereka untuk beramal dengan taat menikut agama masing-masing telah mendorong mereka untuk mempengaruhi orang lain. Karenah golongan yang menyeleweng ini sebenarnya merosakkan kehidupan bermasyarakat dalam konteks masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Kebanyakan pemimpin adalah teridiri daripada mereka yang memuja nafsu dan menolak agama. Anda tidak perlu bimbang dengan jerat fitnah untuk mengakui ramai pemimpin Umno yang Islam begelumang dengan arak dan rasuah. Anda juga tidak perlu risau untuk mengakui bahawa banyak program Umno/BN yang membawa rakyat jauh daripada pegangan agama akan melahirkan masyarakat yang memuja nafsu dan kepentingan diri.

Rakyat Malaysia tidak mampu bersatu dibawah Umno/BN kerana jlas mereka tidak suka kepada kegiatan beragama dan berperaturan. Mereka sering melanggar agama mereka dan peraturan yang mereka buat sendiri. Di bawah Umno/BN semua akan jadi kacau tanpa peraturan - agama yang dicerobohi dan peraturan yang tidak dihormati.

No comments: